Sesiunea 2009 a Examenului de admitere la stagiu

CONDUCEREA FILIALEI  SĂLAJ A CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

INFORMEAZĂ

Sesiunea 2009 a Examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se organizează în zilele de 5 şi 12 iulie:

  • în ziua de 5 iulie la ora 9.00 va avea loc proba scrisă la disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
  • în ziua de 12 iulie la ora 9.00 va avea loc proba scrisă la disciplinele: Audit, Evaluarea economică şi financiară a îtreprinderilor, Doctrină şi deontologie profesională, Expertiză contabilă, cu o durată de 3 ore pentru categoria expert contabil.

În urma modificărilor aduse de O.G. nr.65/1994 republicată, care reglementează profesia de expert contabil şi contabil autorizat, pentru a participa la examenul de acces la profesie, candidatul trebuie să aibă studii superioare economice (pentru accesul la profesia de expert contabil) sau studii medii (pentru accesul la profesia de contabil autorizat), nemaifiind necesară vechimea în muncă înainte de examen .

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu se face pe baza următoarelor documente:

1. cererea de înscriere la examen , potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 existent la filială;

2 . curriculum vitae , potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 existent la filială;

3. certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate deplină de exerciţiu (adeverinţă medicală-medic neurolog/psihiatru);

4. copie legalizată de pe actul de studii; diploma de studii economice superioare (pentru accesul la profesia de expert contabil), respectiv diploma de studii medii (pentru accesul la profesia de contabil autorizat), diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

5. certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat;

6. copie după actul de identitate (B.I./C.I.);

7. două fotografii tip B.I.;

8. taxa de înscriere 175 EUR – experţi contabili sau 125 EUR – contabili autorizaţi (în lei la cursul BNR).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar plic şi se depune la filiala de domiciliu.

Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 15 iunie 2009 la sediul filialei Sălaj din Zalău, str. Maxim Gorki, nr. 31 A.

Se acceptă doar dosarele care conţin toate documentele necesare înscrierii la examen .

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr.

0260611088/0260616190 sau pe e-mail ceccarsalaj@ceccarsalaj.ro .

Conducerea Filialei