Seminar pe tema FISCALITATE

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA-Filiala Sălaj ORGANIZEAZĂ
Pentru profesioniştii contabili , membrii şi nemembrii CECCAR în zilele de :
Marţi : 28 septembrie 2010
Miercuri : 29 septembrie 2010
Ora 13 00
Seminar pe tema FISCALITATE – modificări legislative apărute de la data de 01.07.2010

Lectori seminar: dr.ec. Breban Ludovica – director executiv, dr. ec. Tamba Alexandru – preşedinte filială şi lector univ. Borlea Sorin .
Solicitanţii se pot înscrie la Filiala CECCAR Sălaj până la data de 27 septembrie 2010 la sediul nostru din str. Maxim Gorki , nr. 31A .
Vă facem cunoscut că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua pregătire profesională de cel puţin 40 ore pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei. Neefectuarea orelor de pregătire profesională duce la neacordarea vizei anuale de exercitare a profesiei .
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr. 0260611088/0260616190 sau pe e-mail ceccarsalaj@ceccarsalaj.ro .

Consiliul Filialei