Prelungire termen pentru depunerea dosarelor Examen admitere la stagiu

Pentru cei interesati conform adresei nr.7400/13.09.2019 va facem cunoscut ca s-a prelungit termenul pentru depunerea dosarelor pentru participare la examenul de admitere la stagiu pina la data de 19 SEPTEMBRIE 2019.

Conducerea Filialei,