Pentru profesioniştii contabili , membrii şi nemembrii CECCAR

ANUNŢ

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI                                                                             ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA-Filiala Sălaj

ORGANIZEAZĂ

Pentru profesioniştii contabili , membrii şi nemembrii CECCAR în zilele de :

Vineri : 8 mai 2009

Sâmbătă : 9 mai 2009

Duminică : 10 mai 2009

Curs de pregătire profesională la disciplina FISCALITATE .

Formator curs : lect. univ. dr. CATARAMĂ DELIA – cadru universitar la ASE Bucureşti .

Solicitanţii se pot înscrie la Filiala CECCAR Sălaj până la data de 30 aprilie 2009 la sediul nostru din str. Maxim Gorki , nr. 31A .

Vă facem cunoscut că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua pregătire profesională de cel puţin 40 ore pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei . Neefectuarea orelor de pregătire profesională duce la neacordarea vizei anuale de exercitare a profesiei .

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr. 0260611088/0260616190 sau pe e-mail ceccarsalaj@ceccarsalaj.ro .