Informare privind pregătirea anuală PNDPC pentru membri

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, apobată în Conferința Națională din 30 martie 2019 vă comunicăm următoarele:

Conform art.3, lit.g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcugerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC”

Conform art.1, pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat în Conferința Națională din 30 martie 2019, ”în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiează gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare porfesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs nu mai beneficiează de gratuitate.

CONDUCEREA FILIALEI