Curs pregatire profesionala – Fiscalitate

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA-Filiala Sălaj
ORGANIZEAZĂ
Pentru profesioniştii contabili, membrii şi nemembrii CECCAR în zilele de:

Sâmbătă : 13 februarie 2010
Duminică : 14 februarie 2010

Curs de pregătire profesională la disciplina FISCALITATE.

Formator curs: lect. univ. dr. CATARAMĂ DELIA – cadru universitar la ASE Bucureşti.

Vă facem cunoscut că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua pregătire profesională de cel puţin 40 ore pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei. Neefectuarea orelor de pregătire profesională duce la neacordarea vizei anuale de exercitare a profesiei.

Solicitanţii se pot înscrie la Filiala CECCAR Sălaj până la data de 10 februarie 2010 la sediul nostru din str. Maxim Gorki, nr. 31A.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr. 0260611088/0260616190 sau pe e-mail ceccarsalaj@ceccarsalaj.ro.