Curs Contabilitate Financiara

CURS DE PREGATIRE PROFESIONALA

C.E.C.C.A.R -FILIALA SĂLAJ

pentru membrii CECCAR in perioada

28-29 SEPTEMBRIE 2019

Tema cursului „Contabilitate Financiara,,

         Lector curs : D-na Conf. Univ. Dr. – IRIMESCU ALINA,

Solicitanţii se pot înscrie la Filiala CECCAR Sălaj până la data de 26 septembrie 2019 la sediul nostru din str. Maxim Gorki, nr. 31A. In vederea organizarii operative a cursului , va rugam sa respectati termenul de inscriere.

        Cursul este echivalat cu 20 ore C.P.D. Vă facem cunoscut că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua cel puţin 40 ore C.P.D. pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei. Pentru recunoasterea efectuarii lui, sunt obligatorii atit prezenta, cit si sustinerea testului de verificare la sala de curs.

       Descarca cererea de inscriere

 Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr. 0260611088/0725001536 sau pe e-mail pndpc@ceccarsalaj.ro.

Conducerea filialei