Anunt

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA-Filiala Sălaj

ORGANIZEAZĂ

Pentru profesioniştii contabili ,membrii şi nemembrii CECCAR în zilele de :

Joi : 13 noiembrie 2008

Vineri : 14 noiembrie 2008

Sâmbătă : 15 noiembrie 2008

Curs de pregătire profesională de Contabilitate financiară .

Lector curs : Prof. univ. dr. Mateş Dorel – cadru universitar la Universitatea de Vest din Timişoara .

Solicitanţii se pot înscrie la Filiala CECCAR Sălaj până la data de 10 noiembrie 2008 la sediul nostru din str. Maxim Gorki , nr. 31A .

Vă facem cunoscut că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua pregătire profesională de cel puţin 40 ore pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei . Neefectuarea orelor de pregătire profesională duce la neacordarea vizei anuale de exercitare a profesiei .

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr.

0260 – 611088 sau pe e-mail ceccarsalaj@ceccarsalaj.ro .

    Consiliul Filialei