ANUNT CURS – Recunoasterea, evaluare – 28 februarie 2011

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA-Filiala Sălaj

ORGANIZEAZĂ

Pentru profesioniştii contabili, membrii şi nemembrii CECCAR în perioada:

28 februarie – 6 martie 2011 , ora 16 ,

Curs de pregătire profesională la disciplina „RECUNOAŞTEREA , EVALUAREA SI CONTABILIZAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR”

Formator curs: lect. univ. dr. BORLEA SORIN NICOLAE – cadru universitar la FSEGA Cluj-Napoca.

Vă facem cunoscut că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua pregătire profesională de cel puţin 40 ore pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei. Neefectuarea orelor de pregătire profesională duce la neacordarea vizei anuale de exercitare a profesiei.

Solicitanţii se pot înscrie la Filiala CECCAR Sălaj până la data de 21 februarie 2011 la sediul nostru din str. Maxim Gorki, nr. 31A.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr. 0260611088/0260616190 sau pe e-mail ceccarsalaj@ceccarsalaj.ro.