Dosar de inscriere

Documentatia privind inscrierea la examen

a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:
– certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;

– curriculum vitae;

– copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

– certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.

b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:
– certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;

– curriculum vitae;

– copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decat economice, cu diploma sau cu licenta, dupa caz, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii< - certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat. Concret, actele necesare inscrierii sunt: * cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert conttabil şi contabil autorizat, aprobat pri H.G. nr.562/2000), atasate cererii; * certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru); * fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale; * certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat; * 2 fotografii tip buletin. Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar cu sina, se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul.