Despre

Scurt istoric al înfiinţării CECCAR şi al filialei Sălaj

Organizarea unui sistem informaţional de contabilitate, atât la nivel de întreprindere cât şi la nivel de administraţie publică, era impusă de cristalizarea relaţiilor capitaliste din România de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

Inexistenţa unui cadru legal care să reglementeze profesia contabilă a permis ca această muncă să fie exercitată de persoane necalificate. Această stare a grăbit procesul de organizare a profesiei contabile.

Prin legea pentru ORGANIZAREA CORPULUI DE CONTABILI-AUTORIZAŢI ŞI EXPERŢI-CONTABILI ÎN ROMÂNIA publicată în M.O. nr. 80 din 15 iulie 1921 a încetat această stare.

După promulgarea legii a fost elaborat „Regulamentul pentru aplicarea Legii de organizare a Corpului” publicat în M.O. nr. 613 din 22 octombrie 1921.

Secţiunea locală Sălaj s-a constituit la 5 februarie 1932 având un Consiliu de Administraţie format din 9 membri.

Al doilea razboi mondial a avut consecinţe nefaste şi pentru ţara noastră, iar pentru Corpul contabililor, dar şi pentru profesia contabilă în general a reprezentat începutul declinului.

Odată cu instaurarea regimului comunist, libera iniţiativă este înlocuită de economia dirijată, acest lucru punându-şi amprenta şi asupra profesiei contabile. Astfel că în urma Hotărârii Consiliului de Miniştrii nr.201/8.03.1945, Marea Adunare Naţională (sub preşedenţia lui C.I.Parhon) a emis Decretul nr.40/10.03.1951 prin care se desfiinţează Corpul Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili.

De remarcat este faptul că de la înfiinţarea sa în anul 1921 şi până la desfiinţare, în anul 1951 Corpul a organizat Congresele profesiei contabile din doi în doi ani, eveniment preluat de către CECCAR şi după 1990. În perioada 1921-1951 Corpul a organizat 9 Congrese, primul desfăşurându-se la Bucureşti în anul 1923, iar ultimul la Braşov în 1939.

Existenţa Corpului s-a datorat unei generaţii de intelectuali, profesori care au luptat, reuşind să construiască acest organism, din rândul cărora amintim : Grigore Trancu – Iaşi ; Nicolae Butculescu ; Vasile M.Ioachim ; Petru Drăgănescu- Brateş ; Spiridon Iacobescu ; George Alesseanu ; Nicolae Arghir.

Decretul care a desfiinţat Corpul n-a rezolvat însă şi problema expertizelor contabile, deoarece prin desfinţarea CECCAR nu se prevedea pentru viitor şi o formă organizată de efectuare a acestora.

O perioadă de timp, această problemă importantă, solicitată de multe persoane juridice, Ministerul Finanţelor şi al Justiţiei au luat măsuri ca expertizele contabile care se efectuau de la apariţia Decretului nr. 40 / 1951, pe baza prevederilor generale din Codurile de Procedură Civilă şi Penală, să fie făcute pe baza unor instrucţiuni de “lucrători contabili din câmpul muncii şi pensionarii care au îndeplinit funcţiuni în legătură cu contabilitatea”.

Prin apariţia Decretului nr. 434 / 1957 şi Decretului 321 / 1958 a M.A.N. s-a reglementat obţinerea calităţii de expert contabil şi efectuarea expertizelor contabile judiciare.

Prin Decretul nr.79/1991 CECCAR funcţiona împreună cu experţii tehnici, ulterior cele două activităţi separându-se.

Ca efect al unei activităţi intense la toate nivelurile în anul 1994 apare O.G. 65 care reglementează activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, care a fost aprobată prin Legea 42/1995 republicată în M.O.nr.13 din 08.01.2008

Odată cu promulgarea legii a fost aprobat:

  • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România ;
  • Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România.

În urma acestor acte normative a fost înfinţată în anul 1994 filiala CECCAR Sălaj cu un efectiv de 19 experţi contabili, dintre care activi 12. Cu ocazia constituirii a fost ales primul Consiliu de Administraţie în următoarea componenţă:

  1. Matei Dumitru – preşedinte – expert contabil
  2. Goja Traian – secretar – expert contabil
  3. Hidan Valentin – membru – expert contabil
  4. Nemeti Ioan – membru – expert contabil
  5. Damşa Ştefan – membru – expert contabil

Activitatea de expertiză contabilă a fost preluată de la biroul de expertize ce funcţiona în cadrul Administraţiei Financiare. În primii ani filiala nu a avut angajaţi, lucrările erau efectuate de Consiliu şi de unii membrii.

În perioada 1994-2001 filiala Sălaj a funcţionat la Federalcoop Sălaj, unde prin grija preşedintelui s-a asigurat spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor.

În anul 2000 a fost achiziţionat un apartament din fonduri proprii şi sponsorizări, în care filiala a funcţionat până în anul 2007, când, cu sprijinul CECCAR – Aparatul Central, a fost achiziţionat imobilul din strada Maxim Gorki nr.31 A.

În structura organizatorică au urmat schimbări anuale, cu ocazia adunărilor generale anuale se reînnoia ½ din membrii Consiliului. În anul 2000 preşedintele filialei nu a mai candidat, ramânând secretar până în anul 2006, iar la conducerea filialei a fost ales dl. Terheş Vasile care a îndeplinit această funcţie până în anul 2008. În prezent conducerea filialei este asigurată de :

dr.ec.Tamba Alexandru – preşedinte

dr.ec. Breban Ludovica – director executiv

Datorită muncii depuse de organele alese si personalul filialei în perioada 1994-2008 în prezent filiala CECCAR Sălaj are un număr de 783 membri.